Over Euronav
 Over Euronav

Euronav is een verticaal geïntegreerde eigenaar, uitbater en beheerder van grote moderne olietankers die een volledig pakket diensten kan aanbieden bovenop het vervoer van ruwe olie. De markt voor het zeevervoer van ruwe olie is cyclisch en zeer volatiel en vereist een flexibel en proactief beheer van activa, voornamelijk wat betreft de samenstelling van de vloot en tewerkstelling ervan.

Euronav verhoogt haar aanwezigheid op de markt door op het juiste moment schepen van andere eigenaars en leveranciers van tonnage in te huren en tegelijkertijd een hoogkwalitatieve eigen basisvloot aan te houden in volledige of gedeeltelijke eigendom. De schepen van de vloot van Euronav hebben een gemiddelde leeftijd van net iets onder de 8 jaar.

Euronav baat haar vloot op de spotmarkt zowel als onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. De meeste VLCC's en 1 V-Plus in eigendom van Euronav worden binnen de Tankers International pool verhandeld. Het overgrote deel van haar Suezmax-vloot wordt onder langetermijnovereenkomsten verhuurd.

Euronav kan tevens Floating, Storage and Offloading (FSO) schepen leveren en uitbaten via conversie dan wel nieuwbouw. Euronav kan aan haar offshore projecten een toegevoegde waarde bieden via toezicht van schepen in aanbouw of conversie, engineering en in-house scheepsberheer.

Het beheer van de schepen wordt toevertrouwd aan drie 100% dochtermaatschappijen: Euronav Ship Management SAS en Euronav SAS, beide vennootschappen naar Frans recht met hoofdkantoren in Nantes (Frankrijk) en een belangrijk filiaal in Antwerpen, en Euronav Ship Management (Hellas) Ltd., met hoofdkantoor in Piraeus, Griekenland. De vaardigheden van haar officieren en bemanning op zee en haar personeel aan wal, inclusief kapiteins en ingenieurs, verzekeren een competitieve invalshoek in het kwalitatief ontwerpen, onderhouden en uitbaten van schepen. De schepen van Euronav varen onder Belgische, Griekse, Franse, Marshall Islands of Panamese vlag.