Ship Management
 Ship Management

Euronav beheert een eigen vloot van moderne dubbelwandige ruwe olietankers, gaande van Suezmax-schepen, Very Large en Ultra Large Crude Oil Carriers en FSO's. De vloot van Euronav opereert wereldwijd in vaak erg moeilijke weersomstandigheden, naar havens en in opdracht van bevrachters die de hoogste eisen stellen. Schepen en bemanning staan in voortdurend contact met het walpersoneel via regelmatige bezoeken aan de schepen, geavanceerde communicatiemiddelen, conferenties die aan wal worden georganiseerd en via interne trainingssessies. De prestaties van de schepen en bemanning worden beoordeeld door inspecteurs, interne en externe revisoren, door de klanten én door de nationale en internationale controle-organismen.

Euronav onderhoudt uitstekende relaties met alle grote spelers op de oliemarkt. De vennootschap alsook haar schepen hebben talrijke audits van verschillende oliemaatschappijen met succes doorstaan. Euronav bekleedt dan ook een leidende positie binnen de industrie en mag terecht trots zijn op haar uitstekende reputatie en haar professionele relaties binnen de maritieme sector. Alle diensten worden geleverd met fundamenteel respect voor gezondheid, veiligheid, betrouwbaarheid, en voor alle milieu- en kwaliteitsnormen van toepassing in de maritieme transportsector. Euronav zet zich in voor een voortdurende verbetering van de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit bij de uitbating van haar vloot alsook voor een optimale tewerkstelling ervan en dit steeds met het oog op een betere bescherming van het zeemilieu.

Euronav hecht veel belang aan een bedrijfscultuur waar teamwork hoog in het vaandel wordt gedragen en waar iedereen - aan wal en op zee - samenwerkt aan een succesvolle bedrijfsvoering. Euronav heeft een eigen procedure voor het plannen van prestaties alsook een evaluatieprocedure voor haar werknemers, verzorgt training en ontwikkeling en voert een beleid van interne promotie. Het beleid van Euronav is gericht op het verbeteren en belonen, het motiveren van prestaties van werknemers en het koesteren van toptalent.

Geïntegreerde aanpak

Euronav handhaaft een geïntegreerde methode voor het beheer van haar schepen waarvan de belangrijkste eigenschappen en vaardigheden:

 • bewezen ervaring in het beheer van olietankers
 • ervaren officieren en bemanning met bewezen professionele kwaliteiten
 • professionele verstandhoudingen gebaseerd op verdienste en vertrouwen
 • volle inzet om de kwaliteit van het leven en werken op zee te verbeteren
 • veiligheids- en kwaliteitsgarantie inclusief training, audits en inspecties
 • moderne en efficiënte gecomputeriseerde management- en trainingssystemen
 • een personeelsbeleid gericht op samenwerking teneinde gemeenschappelijke doelen te bereiken
 • praktijkgericht technisch beheer ondersteund door de meest moderne communicatiesystemen
 • ervaring in bescherming van activa op lange termijn
 • open communicatie en transparantie in verslaggeving.

Een volledig dienstenpakket

Euronav verleent een volledig dienstenpakket dat onder andere bestaat uit:

 • volledig technische bijstand
 • getrouwheid aan een systeem van regelmatige onderhoudsbeurten
 • personeelsbeleid van ervaren officieren en bemanningsleden
 • medische diensten
 • verzekering en schadebeheer
 • wereldwijde afnemer voor bunkering, uitrusting en diensten voor optimale synergie, prijszetting en kwaliteit te verzekeren
 • financiële diensten, IT, personeelsbeleid en juridische diensten ter verzekering van een voortdurende verbetering van de prestaties van de groep op deze respectievelijke domeinen
 • project management voor:
  • supervisie van schepen in aanbouw, inclusief pre- and post contractuele advisering en technische ondersteuning
  • FSO modificaties en conversies
 • commercieel management
 • operationeel management

Euronav gebruikt een pakket van duidelijk gedefinieerde kritieke prestatie-indicatoren alsook van gestandaardiseerde inspectieverslagen die nauwkeurig geëvalueerd worden om prestaties te kunnen meten zoals:

 • betrouwbaarheid van de schepen
 • behoud van crew
 • veiligheid
 • inspecties door oliemaatschappijen en havens
 • gepland onderhoud
 • droogdok planning en herstellingen gebaseerd op werklijsten van droogdok tot droogdok
 • driemaandelijkse management review meetings om de tendensen op te volgen en de strategie in die zin bij te sturen