Disclaimer

De inhoud van deze website is louter informatief en vormt in geen geval een commercieel aanbod noch een beleggingsadvies voor de aandelen van Euronav NV.

Deze website wordt naar beste vermogen op regelmatige tijdstippen geactualiseerd. Euronav NV is evenwel in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die het gevolg zou kunnen zijn van via de website meegedeelde onjuiste, onvolledige of niet geactualiseerde informatie.

De persoonlijke data, van zij die zich registreren op onze mailinglist voor het ontvangen van bepaalde documentatie over onze vennootschap wordt in een databank verzameld. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy betreffende het verwerken van persoonlijke gegevens, heeft elke geregistreerde het recht om zijn/haar gegevens te laten wijzigen of verwijderen via het daartoe bestemde formulier, dat beschikbaar is op deze website (via registratie) of via een e-mail naar Communications@euronav.com. Euronav NV neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde informatie te vrijwaren. Euronav NV kan evenwel deze informatie doorsturen naar haar werknemers, autoriteiten of andere derden, overeenkomstig de wet van 8 december 1992.

De auteursrechten van deze website behoren toe aan Euronav NV. Gebruikers van deze site verbinden zich ertoe de informatie op deze site enkel voor persoonlijk gebruik te benutten. Een pagina op deze website mag niet voorgesteld worden in een kader dat niet tot Euronav NV behoort. In geval van geschil met betrekking tot deze website, of in geval van geschil betreffende de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze Disclaimer is enkel en alleen de Rechtbank van Antwerpen bevoegd, welke de Belgische wet zal toepassen.