Benadering

Duurzaamheid zit al verankerd in het DNA van het bedrijf lang voordat financiers van bedrijven en regelgevers zich hiermee gingen bezighouden. Duurzaamheid is een van de kernwaarden van Euronav die ingebed zijn in onze zakelijke routines, zowel op zee als aan wal. Duurzaamheid bij Euronav gaat verder dan emissies, klimaatverandering en milieuvervuiling. Het gaat ook over het bieden van een zorgzame, respectvolle en ondersteunende omgeving aan onze werknemers, het geven van prioriteit aan veiligheid op alle niveaus ons bedrijf, en het verzekeren van de verantwoordelijkheid voor deze doelstellingen. Het is cruciaal om te begrijpen dat het koolstofvrij maken van de scheepvaart een inclusief proces is dat enkel kan bereikt worden als we het welzijn van onze medewerkers garanderen, verschillende culturen omarmen en optimale bedrijfsomstandigheden waarborgen. Bijgevolg worden onze huidige uitdagingen niet bereikt wanneer deze  afzonderlijk worden behandeld.

Ons concept van duurzaamheid is gebaseerd op drie pijlers: Milieu, Maatschappij en Bestuur. Wij kaderen onze beslissingen in termen van ecologische, sociale en menselijke impact op korte, middellange en lange termijn. We hechten evenveel belang aan elk van deze drie pijlers en hebben een bestuursraamwerk opgezet dat betrokkenheid en naleving ondersteunt, zowel intern als met onze leveranciers, klanten, verenigingen, partners en overheidsinstanties. Dit bedrijfskader is opgezet om doeltreffende milieu- en klimaatveranderingsstrategieën te bevorderen die worden ondersteund door een beleid inzake maatschappelijke betrokkenheid en zijn gebaseerd op onze zakelijke gedragscode en bedrijfsprincipes. Het moet echter duidelijk zijn dat een duurzaamheidskader enkel doeltreffend is als het steunt op een solide en gezonde financiële basis die de uitvoering van elk van de voornoemde pijlers rechtstreeks kan ondersteunen. Als zodanig is economische duurzaamheid een voorwaarde voor een succesvolle duurzaamheidsstrategie in het algemeen.

Voortbouwen op ons verleden voor onze toekomst: we waren een belangrijke partner bij het opstellen van de Poseidon Principles en zijn een trotse ondertekenaar van deze principes waarbij we ons ertoe verbinden  actief onze koolstofemissies  te verminderen als onderdeel van de IMO-richtlijnen, met het doel deze te overtreffen. Als lid van de Getting to Zero Coalition tussen het Global Maritime Forum en World Economic Forum, tonen we onze toewijding aan een sectorbrede samenwerking. Ons Joint Development Program (JDP) met Hyundai Heavy Industries (HHI) en classificatiebureaus Lloyd’s Register en DNV, toont aan dat we ons focussen op het ontsluiten van het potentieel van gerichte partnerschappen, iets wat onze kennis van de sector waarin wij actief zijn verder zal uitbreiden. Tot slot bewijst onze bovengemiddelde 'B ’score van het Carbon Disclosure Project (CDP) dat we verantwoording,  transparantie en vooruitziendheid bevorderen met betrekking tot klimaatgerelateerde risico’s en kansen.

Onze bedrijfswaarden definiëren onze activiteiten inzake duurzaamheid. De lange energietransitie vereist samenwerking, wil de scheepvaart dit versnellen en inspireren door het goede voorbeeld te geven. We moeten capaciteiten uitbouwen die toekomstige onzekerheden kunnen  opvangen en de transformatie mogelijk maken naar een een flexibele organisatie die risico’s materialiseert in opportuniteiten. De middelen zijn niet onbeperkt, maar de kansen kunnen dat wel zijn, en Euronav omarmt zelfredzaamheid terwijl we waarde creëren voor onze aandeelhouders en stakeholders. Integer en transparant is hoe we onze weg vooruit zien, aangezien we ons bewust moeten zijn van de impact die we achterlaten, op het milieu en op gemeenschappen. Tot slot moet uitmuntendheid ons navigeren naar onontgonnen wateren waar informatie en data de kampioenen zullen bepalen in de nieuwe wereld van digitalisatie.