Duurzame financiering

Actieve samenwerking met financiële instellingen op het gebied van ESG

Euronav heeft zich proactief gepositioneerd voor de toekomst met ons financieringsprofiel. In de loop van 2020 is Euronav gestart met het omzetten van bestaande faciliteiten in doorlopende kredietfaciliteiten met specifieke emissiereductiedoelstellingen. Deze leningen bevatten voorwaarden met duidelijke doelstellingen om onze broeikasgasemissies tijdens de volledige looptijd ervan te verminderen. Deze doelstellingen zijn onmiddellijk van kracht , waarbij de naleving over de eerste 12 maanden beloond wordt met een verlaagde rentecoupon van vijf basispunten. Dit wordt onafhankelijk gemeten en geverifieerd door onafhankelijke partijen. De Vennootschap verwelkomt deze ‘op middelen getoetste’ benadering van onze financieringsstructuur en verwacht dat de toekomstige financiering van de Vennootschap op dezelfde wijze aan dergelijke kaders zal worden onderworpen.

Duurzame financiering Euronav

Commerciële financiering Euronav

EU Taxonomie

Euronav gelooft dat de EU Taxonomie de juiste eerste stap is die nodig is om de beslissingen van investeerders over ‘groene’ economische activiteiten te ondersteunen, en ondersteunt de inspanningen die financiële portefeuilles leveren om hun klimaatgerichte investeringen te doen groeien. Wij zijn echter van mening dat de Europese groene transitie meer inclusiever moet zijn door een regelgevend kader te introduceren dat alle actoren stimuleert om in dezelfde richting verder te gaan.