Kerncijfers 2021

emissiereducties

Totale koolstofemissies Euronav

uitstootNL

Bepaalde aspecten van onze activiteiten zijn buiten beschouwing gelaten omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren.

Deze vertegenwoordigen minder dan 0,3 % van de totale uitstoot en worden dus niet als materieel beschouwd. Hiertoe behoren het elektriciteitsverbruik van twee eenpersoonskantoren en de zakenreizen van Anglo-Eastern Ship Management.De gerapporteerde cijfers voor de CO2- en andere broeikasgasemissies in 2018 van de 21 schepen die werden aangekocht in het kader van de fusie met Gener8 zijn niet de werkelijke cijfers, maar zijn geannualiseerd voor vergelijkingsdoeleinden. De gerapporteerde cijfers van 2017 zijn op een nieuwe basis berekend om correcte vergelijkingen met de cijfers van 2018 mogelijk te maken.

Belangrijkste operationele gegevens

Operationele gegevens

Bron: alle berekeningen door Ecoact

  • EEOI/Energy Efficiency Operational Index: Uitstoot (gCO2) per transporteenheid (cargo ton miles)
  • AER/Annual Efficiency Ratio: Uitstoot (gCO2) per ton aan dwt van een schip maal aantal mijl afgelegd in die periode
  • OEI/Organizational Emissions Intensity: Alle uitstoot van Euronav (type 1,2,3) per transporteenheid (cargo ton kilometers)