Carbon Disclosure Project

CDP Score 2021

 

De CDP-score voor Euronav wordt in aanmerking genomen bij het bepalen van onze ESG-strategie, samen met de materialiteitsbeoordeling en onze prioriteiten op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (de zogenaamde SDG's). Het is cruciaal dat Euronav zijn decarbonisatiedoelstellingen ontwikkelt en voltooit in overeenstemming met zijn ambities op korte en lange termijn, en minstens in overeenstemming met  de IMO 2030- en IMO 2050-doelstellingen. Daarnaast wil Euronav samen met zijn belangrijkste leveranciers een uitgebreid kader opzetten voor het verhogen van de betrokkenheid van de waardeketen om de scope 3-emissies die het gevolg zijn van onze aankoopstrategie te monitoren en te beperken. Tenslotte is het tijd om onze risicobeoordelingsprocedures te optimaliseren door ook toekomstscenario's op te nemen. We hebben er alle vertrouwen dat we onze positie zullen kunnen handhaven of zelfs verbeteren, als we een scherpe focus houden  op de bovengenoemde punten met voldoende ruimte voor verbetering, terwijl we  onze stabiele prestaties voor de andere categorieën op peil houden.

Er is een stijgende marktvraag naar milieutransparantie bij bedrijven. In 2021 vroegen meer dan 590 investeerders met meer dan 110 biljoen USD in activa en 200 grote aankopers met 5,5 biljoen aan koopkracht via het CDP milieugegevens op. Een recordaantal van meer dan 13.000 duizend bedrijven die 64% van de globale marktkapitalisatie vertegenwoordigen maakten gegevens openbaar via CDP. Dat is 35% meer dan vorig jaar, en meer dan 141% meer dan wanneer het Verslag van Parijs werd ondertekend in 2015.

Om de klimaat- en ecologische noodsituatie aan te pakken, heeft het CDP een nieuwe strategie opgesteld voor 2021-2025, met als doel het bereiken van een netto-nuluitstoot en een volledig natuurherstel tegen 2050.

 

CDP score Euronav B