Great Whale Conservancy

walvis

 

De noordkaper en de oostelijke mediterrane potvis zijn door de IUCN geclassificieerd als “bedreigd’. Er is duidelijk bewijs dat beide soorten negatief beïnvloed worden door scheepvaartactiviteiten, waaronder aanvaringen met schepen. Het weghalen van schepen uit kritieke leefgebieden is essentieel om het risico voor deze dieren te verkleinen en de populatie een kans te geven om te overleven. Om deze bedreigde wezens te beschermen, werkte Euronav samen met de Great Whale Conservancy (GWC), een milieu-ngo die zich inzet voor de bescherming van grote walvissen en hun leefgebied, om te onderzoeken hoe scheepsaanvaringen kunnen worden vermeden.

Een eerste resultaat is de opname van de vrijwillige maatregelen uitgevaardigd door de Canadese oostkust, de wateren rond Californië (VS) en de Hellenic Trench in de Instruction to Masters van 2022, waardoor de maatregelen de facto verplicht worden voor haar schepen.

Ten tweede werd Euronav begin 2022 het eerste industriële lid van het Whale Guardian Program, een internationaal project geïnitieerd door de GWC voor het voorkomen van aanvaringen van walvissen door schepen.

“Euronav wil een voorbeeld zijn voor de industrie”, zegt Hugo de Stoop, CEO van Euronav. “We hebben de verschillende vrijwillige maatregelen onderzocht en de commerciële impact voor onze operaties is niet materieel, terwijl de impact voor de lokale walvishabitats enorm is. Als grote schepen buiten de kritische broed- en voedselgebieden van deze prachtige dieren blijven, kunnen we het probleem van scheepsaanvaringen drastisch verminderen en de levenskwaliteit van deze zoogdieren verbeteren, zodat ze kunnen paren en hun populatie geleidelijk kan groeien. Deze elementaire maatregelen zijn voor ons als verantwoordelijke reder de juiste keuze. Wij zijn van mening dat de oceaan onze omgeving is, dus we moeten aan die norm voldoen. Dat is ook de reden waarom we het eerste branchelid zijn van het onlangs gelanceerde Whale Guardian-programma van GWC. We hopen dat andere rederijen onze stappen zullen volgen om deze bedreigde diersoorten te beschermen. Als de industrie laat zien dat deze maatregelen eenvoudig te implementeren zijn, zal dit een duidelijk signaal vormen voor beleidsmakers om de nodige wetgeving aan te nemen en ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld is voor alle scheepseigenaren, niet alleen degenen die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen.”

 

Walvissen zijn een onvervangbaar onderdeel van het vermogen van de oceaan om de atmosfeer te reguleren

Walvissen zijn als ecosysteemingenieurs cruciaal voor een duurzame oceaan en een leefbare planeet. Ze vangen niet alleen koolstofdioxide op in hun lichaam, maar ze bevruchten ook de oceaan met hun voedselrijke uitwerpselen, wat in wezen een fytoplankton-boerderij is. Deze microscopisch kleine wezens gedijen erop. Fytoplankton neemt koolstofdioxide in oppervlaktewater op om te groeien, dus hoe meer fytoplankton, hoe meer capaciteit er in de oceaan wordt gecreëerd. Fytoplankton haalt voor hun eigen fotosynthese energie uit de zon, waardoor ze nu al 40% tot 60% van alle koolstof capteert die op onze planeet wordt geproduceerd (dat is het equivalent van 1,7 biljoen bomen). Bijgevolg, hoe meer walvissen, hoe meer fytoplankton, hoe meer koolstofdioxide kan worden opgenomen. Het is met andere woorden simpelweg de bescherming en het herstel van een verloren ecosysteem.

Whales infographic

 

 

Voor meer informatie: