Benadering

Een van de hoekstenen van de missie van Euronav is gericht op onze mensen: getalenteerde, hardwerkende mensen inspireren en in staat stellen om hun carrièredoelstellingen te bereiken in een gezonde, uitdagende en belonende omgeving. Euronav heeft om en bij 200 werknemers aan wal (inclusief contractoren en tijdelijke opdrachten) in haar kantoren te Antwerpen, Athene, Londen, Nantes, Genève, Singapore en Hong Kong. Deze geografische spreiding over Europa weerspiegelt een diepgewortelde maritieme geschiedenis en cultuur die generaties lang is opgebouwd. Ongeveer 3.200 zeevarenden van verschillende nationaliteiten werken aan boord van van de Euronav schepen. In een sector waar bekwame bemanning schaars is, beschikt Euronav over gekwalificeerde en ervaren kapiteins en bemanningsleden.

Euronav streeft naar een cultuur van teamwork en een omgeving waarin mensen samenwerken, aan het algehele succes van de Vennootschap, zowel aan wal of op zee. Om dat te bereiken, gebruikt Euronav prestatieplanning en beloning, training, ontwikkeling en interne promotie. Ons beleid is erop gericht prestaties te verbeteren en te belonen, onze medewerkers te betrekken en talent te behouden. Wij vieren de diversiteit in ons personeelsbestand. Veel van onze werknemers en officieren hebben een lange staat van dienst en uitgebreide ervaring in de sector terwijl andere nieuwkomers zijn en  frisse perspectieven aanbrengen. Deze inzet en stabiliteit gepaard met diversiteit heeft ons in staat gesteld aanzienlijke resultaten te boeken binnen een zeer competitieve sector. Het personeel van Euronav bestaat uit een rijke diversiteit aan opleidings- en beroepskwalificaties, waaronder professionals met technische, financiële, administratieve, juridische en menswetenschappelijke achtergronden die zich specialiseerden in het beheer van olietankers, bemanningsbeheer, maritieme en technische domeinen en zakelijke scheepvaartdiensten. Vrijwel iedereen spreekt minstens twee talen, de helft van het personeel spreekt drie of meer talen.