Diversiteit en gelijkheid

Gendergelijkheid Bloomberg Label 2022

 

Wij omarmen de diversiteit in ons personeelsbestand. Vele van onze werknemers en officieren hebben een lange staat van dienst en enorm veel ervaring bij Euronav, terwijl anderen nieuwkomers zijn met frisse perspectieven. Het koesteren van lange termijn engagement en stabiliteit, in combinatie met een bewuste inspanning om de onderneming te versterken met nieuw talent, heeft ons in staat gesteld uitstekende resultaten te behalen in een uiterst competitieve sector.

Dit streven naar gelijkheid is ook weerspiegeld in de bestuurskamer. De Raad van Toezicht bestaat sinds december 2019 voor meer dan 50% uit vrouwen. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit twee mannen en drie vrouwen met uiteenlopende doch complementaire expertise. De Raad van Toezicht is op de hoogte gebracht van de wet van 28 juli 2011 betreffende genderdiversiteit en van de aanbevelingen van het Deugdelijk Bestuur en Benoemingscomité naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet met betrekking tot de vertegenwoordiging van vrouwen in de Raad van Toezicht van beursgenoteerde bedrijven.

 

Verdeling diversiteit Euronav