Gezondheid

De gezondheid van het personeel van Euronav, zowel aan boord als aan wal, is een zeer belangrijk onderdeel van het Euronav management systeem. De werkomgeving wordt voortdurend onder de loep genomen om te zien of de juiste gezondheidsvoorschriften wel degelijk toegepast worden. De gezondheidsnormen en richtlijnen zetten belangrijke punten in de verf zoals de algemene leefomstandigheden, het welzijn van de crewleden, lichaamsoefeningen en voedingsgewoonten.

Euronav stelt alles in het werk om haar diensten te verlenen in overeenstemming met de strengste veiligheidsnormen van toepassing in de sector en stelt bekwame en ervaren bemanning tewerk om te verzekeren dat haar schepen op een veilige en milieuvriendelijke manier worden uitgebaat. Zowel aan wal als aan boord wordt onder het personeel een actieve veiligheidscultuur aangemoedigd. Op deze manier engageert Euronav zich niet alleen om haar klanten een kwaliteitsservice aan te bieden maar vooral om een voortdurende bescherming van het milieu en de veiligheid van mensen na te streven. Aandacht besteden aan veiligheid betekent ook ervoor zorgen dat onze bemanningsleden over de nodige kwalificaties beschikken, regelmatig opleidingen krijgen, informatie ontvangen over actuele problemen en dat hun gezondheid en mentale welzijn opgevolgd worden.