Drugs- en alcoholbeleid

Euronav legt zich ten volle toe op het behoud van een veilige en gezonde werkomgeving. Dat houdt ook in dat de Vennootschap een strikt drugs en alcoholbeleid ingevoerd heeft. Een schending van dit beleid, zoals illegaal bezit, gebruik, verspreiding of verkoop van drugs of alcohol door een werknemer aan boord van een schip leidt tot onmiddellijk ontslag en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.