Naleving van ISM reglementering

Euronav heeft een maritiem managementsysteem ontwikkeld op het gebied van gezondheid, veiligheid, kwaliteit en milieu dat volledig voldoet aan de ISM-code voor de 'veilige bediening van schepen en het voorkomen van vervuiling', en waarin gezondheids-, veiligheids-, milieu- en kwaliteitsbeheer feilloos worden geïntegreerd.