Milieu

De veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu zijn primordiale bekommernissen van Euronav. Euronav is vastbesloten en toegewijd aan de bescherming van het milieu en het voorkomen van pollutie.

Het wereldwijde handelsvolume en het aantal schepen is de voorbije jaren gestaag gestegen, maar tergelijkertijd namen ook de schaalvoordelen toe door het gebruik van grotere en efficiëntere schepen. De emissie van schadelijke stoffen en broeikassen door schepen zijn, gezien per eenheid, gedaald zodat de scheepvaartsector nog steeds met recht en rede kan stellen dat het de meest milieuvriendlijke en energie-efficiënte vervoerder is van ladingen naar overzeese gebieden.