Afvalverwerking

Tijdens normale scheepvaartactiviteiten probeert Euronav het afval op haar schepen zoveel mogelijk te beperken door:

  • de hoeveelheid kunststofverpakkingen aan boord tot een strikt minimum te herleiden;
  • verpakkingsmateriaal te recycleren;
  • afval te compacteren alvorens het te lossen;
  • een minimum aan olieresten altijd te verzamelen en vervolgens aan wal te lossen in de daarvoor voorziene opslagplaatsen;
  • haar medewerking te verlenen aan de initiatieven van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om de losinstallaties in de havens te verbeteren door tekortkomingen te melden met behulp van de IMO-vragenlijst;
  • aan boord van de schepen verwerkingsinstallaties voor zwart en grijs afvalwater te voorzien om de milieu-impact te beperken.