Behandeling van emissies

Het wereldwijde handelsvolume en het aantal schepen is de voorbije jaren gestaag toegenomen maar tegelijkertijd namen ook de schaalvoordelen toe door het gebruik van grotere en efficiëntere schepen. De emissie van schadelijke en verontreinigende stoffen en broeikasgassen door schepen zijn, gezien per eenheid, gedaald zodat de sector nog steeds met recht en rede kan stellen dat scheepvaart het meest milieuvriendelijke en energie-efficiënte transportmiddel is. De scheepvaart kan weliswaar niet alle andere vervoerswijzen vervangen maar vormt wel een deel van de oplossing voor de uitdagingen op het vlak van luchtemissie en klimaatopwarming waarmee de wereld op dit ogenblik wordt geconfronteerd.

Euronav is vastbesloten om de emissie door haar schepen te beperken. Dat blijkt onder meer uit:

  • het dynamisch energiebeheer van de vloot, d.w.z. ontwikkeling van maatregelen om de uitstoot en het brandstofverbruik terug te dringen;
  • de uitwerking van een werkbaar beleid om de uitstoot van schadelijke gassen in de atmosfeer te beperken;
  • de ontwikkeling van een geavanceerd prestatiemanagementsysteem dat ook online rapportering toelaat;
  • het lossen van plastiek aan wal in plaats van verbranding op het schip;

Euronav volgt systematisch de brandstofefficiëntie van haar schepen op en is voortdurend op zoek naar mogelijke verbeteringen om het brandstofverbruik en de CO2-emissies te verminderen. Hieronder enkele van de ondernomen maatregelen:

  • toestellen installeren die de efficiëntie van de schroef verbeteren;
  • elektrische verwarmingssystemen voor brandstof installeren die het energieverbruik verlagen wanneer het schip niet of aan een slow steaming snelheid (verminderen van de snelheid van schepen) vaart;
  • schepen verven met moderne aangroeiwerende verf die zorgt voor een efficiëntere aandrijving, en zo het brandstofverbruik en de CO2-emissies doet dalen en het schadelijke effect op het leven in zee vermindert;
  • de romp en de schroef schoonmaken gebaseerd op observatie;
  • slow steaming in het licht van de optimalisatie van de reis;
  • hardware en software installeren voor de nauwkeurige controle van de snelheid en van de consumptie van de schepen.