Energie audit

Een verscheidenheid aan maatregelen, specifiek voor schepen, zijn voor elk schip omschreven in de uitgebreide “Ship Energy Efficiency Management Plan”. Acties en maatregelen worden gemonitord op alle niveaus zowel aan wal als op zee met het oog op een zo energie-efficiënt mogelijke exploitatie van de schepen.