Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Euronav handelen met de nodige zin voor verantwoordelijkheid in de omgeving en binnen de gemeenschappen waarin we actief zijn. Concreet betekent dat dat we steeds proberen de huidige milieubeschermingsmaatregelingen en afvalverwerkingsprocessen te verbeteren, hoge normen te hanteren bij het beheer van de vloot ongeacht de leeftijd van een schip en dat we een actieve bijdrage leveren aan milieuvriendelijke, educatieve en sociale programma’s, inclusief vrijwilligerswerk en liefdadigheidsacties.

Bovendien kaderen de “Gezondheid, Kwaliteit, Veiligheid en Milieu” standaarden in het breder geheel van het beleid dat de Vennootschap voert op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie en missie van de Vennootschap, haar Corporate Governance Charter, haar Gedragscode, haar Compliance Officer en haar algemeen beleid onderbouwen haar sterke toewijding aan verantwoordelijk handelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We menen dat al deze factoren ons in staat hebben gesteld om de steun en het vertrouwenvan onze klanten, onze aandeelhouders, onze werknemers en de gemeenschappen waarin we actief zijn, te winnen en te behouden.