Scheepsrecyclage

Hoewel Euronav een jonge vloot heeft, hecht de Vennootschap veel belang aan scheepsrecyclage en werkt zij hier actief aan mee. Het “groen paspoort” en/of andere notaties (i.e. ENVIRO) zijn bijzonder nuttige instrumenten in dat recyclagebeleid. Het groen paspoort geeft een overzicht van de volledige levenscyclus van een schip vanaf de constructie. Het moet door alle betrokken partijen regelmatig worden geüpdatet tijdens de levensduur van een schip en het bevat allerhande informatie: niet alleen de specificaties van het schip en haar scheepswerf maar ook en vooral informatie over alle producten die ooit werden gebruikt bij de bouw en de uitbating van het schip. Gezien het belang van het groen paspoort voor het recyclagebeleid besloot Euronav al haar nieuwbouwschepen en het merendeel van de schepen in de vloot te voorzien van een groen paspoort en/of andere notaties (i.e. ENVIRO).