Maatschappelijke betrokkenheid

Valero benefiet voor kinderen 

De Valero Texas Open Benefit for Children Golf Classic die sinds 2002 plaatsvindt, is een project georganiseerd door Valero Energy Corporation. Dat  project zamelt geld in voor liefdadigheidsinstellingen die kinderen helpen in de gemeenschappen waar Valero een belangrijke bedrijfsactiviteit heeft. De Valero Texas Open Benefit for Children Golf Classic 2015 en de Valero Texas Open leverden een bedrag van 10,5 miljoen USD op voor de kinderen. Net als de voorgaande jaren heeft Euronav specifiek gevraagd om haar bijdrage over te maken aan de liefdadigheidsinstellingen voor kinderen in Québec, waar heel wat van haar schepen werkzaam zijn.

The Ocean Cleanup

In plaats van traditionele nieuwjaarskaarten te versturen, maakte Euronav haar eindejaarswensen over via een elektronische kaart aan alle zeevarenden en medewerkers. Het bedrag dat anders bestemd zou zijn voor de kaarten en frankering, werd geschonken aan The Ocean Cleanup. The Ocean Cleanup ontwikkelt technologieën die hen in staat stellen plastic afval in de oceanen te onderscheppen en te voorkomen met als doel dieren in het wild en hun habitat te beschermen.

BP Prize donation

Op 25 februari 2009 sleepte de Cap Victor de “Outstanding Shipboard Achievement” in de wacht. De officieren en de bemanning van de Cap Victor en het personeel aan wal dat het schip ondersteunt, kwamen als geen ander tegemoet aan de HSSE-verwachtingen van BP en legden in 2008 een foutloos parcours af.

Het BP Shipping Award voor de Cap Victor ging gepaard met een beloning van 5.000 GBP welke door Euronav werd verdubbeld tot 10.000 GBP (11.150 EUR). Kapitein Panagiotis Vandoros aanvaardde de beloning met groot enthousiasme en liet blijk van zijn trots om deel uit te maken van de Euronav familie.

De kapitein en officieren aan boord van de Cap Victor besloten om de beloning aan 4 liefdadigheidsinstellingen te schenken. De 10.000 GBP werd gelijkmatig verdeeld onder de 4 volgende stichtingen:

-Argo, Children's Foundation, Griekenland, Stichting voor Kinderen van zeelieden met speciale noden
- MHTERA, Griekse centrum van verlaten kinderen
-Brood & Leven, El Salvador, Home voor dakloze bejaarden
-United Hands van Roemenië, Stichting voor Roemeense weeskinderen met AIDS

De BP awards zijn een belangrijke kans om individuen, schepen, partners en activiteiten te erkennen die dat beetje verder in hun streven naar wereldklasse HSSE prestaties. Euronav zal veiligheid, milieubescherming en kwaliteit in haar scheepsactiviteiten met consistentie blijven nastreven met als één van de belangrijkste doelstellingen van het bedrijf. Om dit te bereiken, heeft Euronav zowel op zee als aan wal personeel die hun bekwaamheid en toewijding demonstreren voor de veiligste scheepsactiviteiten, met respect voor de gemeenschap, dat de hoogste klanttevredenheid verzekert en zo bijdragen in het ontwikkelen van een sterke bedrijfsloyaliteit en identiteit.

Enkele woorden van de liefdadigheidsinstellingen:

MHTERA: “… Wij zijn zeer blij dat u opnieuw de goede zaak van de Stichting voor Zuigelingen " steunt; H MHTERA". Namens de negentig kinderen, die momenteel in ons gebouw verblijven, en mezelf als Directeur van de Stichting, danken wij u…“ Styliani kalaitzaki - Athanasopoulou, Directeur.

United hands van Roemenië: “… Het is met een dankbaar hart dat wij u vandaag schrijven. Wij ontvingen net de grootmoedige schenking van uw bedrijf. Wij zijn in het midden van een zeer groot renovatieproject van een weeshuisspeelplaats in de stad van Agigea, buiten Constanta… Wij zijn zo gelukkig dat u deel uitmaakt van ons team in dit renovatieproject. Wij wensen u en iedereen bij EURONAV onze beste wensen…“ Renee Crossman, Ondervoorzitter

Brood en het Leven: Namens de Raad van Bestuur en de senioren van deze Vereniging Wij willen onze oprechtste dank uitdrukken… Wij waarderen oprecht uw dankbaarheid. Moge God u zegenen voor uw grootmoedigheid…“ Carlos Eduardo Martell, Voorzitter & Rep. Legal

Argo, de Stichting van Kinderen: De Raad van Bestuur, de ouders en de kinderen van de Unie van de Kinderen van Zeelieden met speciale behoeften “Argo“ wil u graag oprecht bedanken voor uw grootmoedige schenking. Onze Stichting, die als liefdadigheidsorganisatie geaccrediteerd is, heeft nood aan dergelijke initiatieven om de vereiste gespecialiseerde diensten voor het onderwijs van onze jonge mensen aan te bieden. Voorts voelen wij ons gesterkt door dergelijke gebaren die de positieve houding van de maatschappij ten opzichte van mensen met speciale behoeften bewijst. Wij zouden u willen geruststellen dat uw schenkingen voor een goede oorzaak worden aangewend; bewijs daarvan zijn de activiteiten van het kosthuis & Dagelijkse zorgcentrum in Kalivia, Attikis, een levensproject voor ons en onze kinderen. Het kosthuis ontvangt 19 pensionairs die van de faciliteiten genieten, van het milieu en van de goede zorg van de verantwoordelijke mensen, terwijl 24 kinderen in het Dagelijkse zorgcentrum worden opgeleid. Tot slot wordt de verrichting van het Piraeus centrum voortgezet op hetzelfde tempo en is bezet met 60 kinderen. Wij hopen en wensen dat uw grootmoedige daad een voorbeeld mag wezen voor anderen. Wij danken u oprecht en wensen u gezondheid en welvaart…“ Voor de Raad van Bestuur, Voorzitter: D. Papastelianou, Gen. Secretaresse: K. Zahariadou.

Geldinzameling voor Manila

Toen de tropische storm Ketsana, ter plaatse bekend als de tyfoon “Ondoy”, in oktober 2009 de Filippijnen teisterde, voelden de scheepsbemanning en het walpersoneel van Euronav zich onmiddellijk bij de ramp betrokken. Onder het toeziend oog van het Euronav CSR comité sloegen het zeevarend personeel en het walpersoneel van Euronav de handen in elkaar voor een gezamenlijk initiatief waarvoor ze op de logistieke steun van onze twee Filippijnse bemanningsbureaus PTCI en UNISEA konden rekenen. In totaal kon het zee- en walpersoneel iets meer dan 20.000 USD bij elkaar krijgen.

Hulp bij de bosbranden in Griekenland

In de zomer van 2007 werd Griekenland geteisterd door verwoestende bosbranden die een deel van de infrastructuur van het land in de as legden en natuurreservaten teisterden. 6.000 branden legden ongeveer 2,5 miljoen hectare bosgrond in de as. Samen met een Griekse rederij besloot Euronav 500.000 EUR te schenken voor de aanleg van een secundaire weg doorheen olijfgaarden die door de branden werden geteisterd. Deze weg biedt 200 gezinnen de kans om hun landbouwgronden te bereiken en zal ook bijdragen tot een degelijke brandpreventie en –bestrijding. Na een openbare aanbestedingsprocedure wees het plaatselijke gemeentebestuur het contract voor de aanleg van de weg eind november 2008 toe aan een erkende aannemer. Heel wat werkzaamheden (graafwerken, werkzaamheden aan goten, trottoirs en rioleringen) werden al voltooid over de eerste 3km van de weg. Het eerste deel van de weg werd in september 2009 voltooid. Het tweede deel van de weg, dat 1,5km bedraagt, is bijna voltooid.

Welzijnsfonds

Als blijk van haar oprechte waardering voor het harde en plichtsgetrouwe werk van de arbeiders op de werven waar Euronav’s nieuwe schepen worden gebouwd, schonk de onderneming 35.000 USD aan het Welzijnsfonds voor arbeiders op de scheepswerf.

Het welzijn van internationale zeelieden – Een Antwerps initiatief

Het ‘welzijn van internationale zeelieden’ is een initiatief waarbij de Antwerpse havengemeenschap bijzondere inspanningen levert voor het welzijn van zeelieden en die alle zeevaarders, ongeacht hun achtergrond, geloof of nationaliteit steunt.

De drukke haven van Antwerpen is van essentieel belang voor de Europese en globale handel, die ongeveer 17.000 schepen per jaar behandelt. Met zovele zeevaarders die de haven bezoeken, is er een behoefte aan toegang tot de welzijnsdiensten op grote schaal. Samen met BP shipping heeft Euronav fondsen geschonken die het ‘welzijn van internationale zeelieden’ waarvan Marc Schippers havenkapelaan is, wil helpen. De Antwerpse havenkapelaan bezoekt ook schepen om zijn hulp aan de bemanning aan boord te bieden. Hij neemt praktische zaken mee zoals telefoonkaarten om zeevaarders te helpen in contact te blijven met hun families en internationaal nieuws geprint van het internet om in contact te blijven met het nieuws vanuit het thuisfront. Marc biedt tevens een luisterend oor aan zeevaarders door hen emotionele steun te verlenen wanneer nodig.

Gebruik makend van het voertuig waarover hij beschikt, biedt de Antwerpse havenkapelaan de zeevaarders tevens vrij vervoer aan, zoals bij de meest dichtbijgelegen telefoon en Internet faciliteiten, de winkels of de artsen. Dit is een essentiële dienst voor bezoekende zeelieden, aangezien hun tijd aan wal vaak beperkt is tot een paar uurtjes.