Opleiding

Euronav moedigt haar personeel aan om cursussen hoger onderwijs te volgen met als doel hun waarde aan het bedrijf en hun mogelijkheden ter promotie binnen de organisatie te vergroten. De cursussen voor het levenslange leren kunnen geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd worden afhankelijk van de omstandigheden die in evenwicht moeten zijn met de persoonlijke voorkeuren en de bedrijfsoverwegingen.

Elk jaar, vooral tijdens de zomer, sponsort Euronav studenten met twee doeleinden: veelbelovende studenten de kans te bieden om werkervaring op te doen en tegelijkertijd waarde toevoegen aan het bedrijf door een pool van toekomstige kandidaten aan te werven die een fris perspectief bieden.

In een voortdurende inspanning om de jeugd in de scheepsvaartgemeenschap te betrekken, hechten wij bij Euronav veel belang aan onderwijsactiviteiten. Deze zijn namelijk een manier om deze sector te verjongen.

School en opleidingsprogramma's

Samen met drie andere rederijen richtte het Belgische bijkantoor, Euronav Ship Management SAS, een specialisatiejaar op ('master na master') aan de Hogeschool Gent voor de houders van een master- of licentiaatsdiploma. Deze master in de Maritieme Wetenschappen richt zich tot de toekomstige technische dan wel maritieme inspecteurs van schepen. Euronav was vooral betrokken bij de opleidingsonderdelen die verband houden met scheepssterkte, -bouw, -stabiliteit en -specificaties. De eerste twee groepen studenten doorliepen reeds de hele opleiding en er werden onderwerpen voor de masterproef voorgesteld. Na het 'In de wake of the Belgica' project, kreeg Frans Doomen, de tweede stuurman tijdens deze expeditie, een aanbod om zijn thesis op te stellen met als onderwerp het FSO-project in Qatar.

Euronav Ship Management (Hellas) neemt deel aan stageprogramma's van Griekse universiteiten die zich richten op de zzevaartopleidingen en die studenten de mogelijkheid bieden een paar maanden te werken voor de vennootschap, meestal gedurende de zomer. Euronav Ship Management (Hellas) heeft reeds vele eminente alumni van deze universiteiten gesponsord.

Euronav Ship Management (Hellas) was één van de sponsors van de 26th International Workshop of Water Waves and floating bodies georganiseerd in april 2011 door de School of Naval Architecture & Marine Engineering van de National Technical University of Athens, Laboratory of floating structures & mooring systems. De organisatie en nadruk van de Workshop wordt gevestigd op de deelname van jongere onderzoekers en op de stimulatie en discussie tussen ingenieurs en wetenschappers. De populariteit van de Workshop is sinds het begin sterk gestegen en brengt jaarlijks mariene hydrodynamicisten, scheepsbouwkundige ingenieurs, offshore en actinische ingenieurs en andere wetenschappers en wiskundigen samen om recent onderzoek en praktische problemen te bespreken.


Zeeactiviteiten voor jongeren

In September 2009, was Euronav de trotse sponsor van het Défi Intenrational des Jeunes Marins, een non-profit organisatie in de geest van de Atlantic Challenge. Deze organisatie wil een boeiend programma aanbieden om de ontwikkeling van nautische vaardigheden bij jonge zeelui - jongens en meisjes tussen 13 en 23 jaar oud - te verbeteren. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar zeilkunst, roeien, scheepsbouw en zeemanschap. Het programma beklemtoont ook waarden als eerlijkheid, het ontwikkelen van leiderschap en respect onder de jonge deelnemers. Euronav nam deel aan de zeil- en opleidingsctiviteiten voor de Canadese jeugdorganisatie. Voor meer informatie surf naar: http://www.defijeunesmarins.com/.