Veiligheid

Euronav stelt alles in het werk om haar diensten te verlenen in overeenstemming met de strengste veiligheidsnormen van toepassing in de sector en stelt ervaren bemanning te werk teneinde te verzekeren dat haar schepen op een veilige en milieuvriendelijke manier wordt uitgebaat. Onder het personeel, zowel op het land als aan boord, wordt een actieve veiligheidscultuur aangemoedigd dankzij dewelke Euronav zich niet alleen engageert om kwaliteitsservice aan klanten aan te bieden, maar vooral een voortdurende bescherming van het milieu en de veiligheid van mensenlevens nastreeft.