Beleid met betrekking tot noodgevallen

Het belangrijkste milieurisico bij het vervoer van ruwe olie is een accidenteel verlies van lading in zee in geval van een breuk in de scheepswand ten gevolge van een aanvaring dan wel wanneer een schip vastloopt. Aandacht voor de veiligheid van het transport binnen onze organisatie is dan ook van fundamenteel belang. Een breed scala van mogelijke noodgevallen werd geïdentificeerd in het Health, Safety, Quality and Environmental protection (HSQE) Management System.

De volgende procedures werden uitgewerkt voor noodgevallen:

  • De "Emergency & Contigency Manual": een handleiding voor alle mogelijke noodgevallen inclusief olievervuiling;
  • Het "Ship Oil Polllution Emergency Plan" (SOPEP): een uitgewerkte procedure in geval van olievervuiling;
  • Het “Vessel Response Plan” (VRP): een uitgewerkte procedure in geval van olievervuiling in Amerikaanse wateren (zoals vereist door de Amerikaanse Oil Pollution Act van 1990);
  • California Contingency Plan (CCP): een uitgewerkte procedure in geval van olievervuiling in Californische wateren;
  • Maandelijkse driloefening aan boord, waarbij verscheidene scenario's aan bod komen.

Euronav organiseert ook regelmatig op maat gemaakte simulatieoefeningen of Table Top Exercises (TTX). Een heel deel Table Top Exercises vindt tweemaandelijks plaats met de deelname van het schip, het personeel aan wal, classificatiebureaus, vlagadministraties en andere derde partijen als dit nodig wordt geacht.