'Safety starts with me'

In 2015 lanceerde Euronav de 'Safety starts with me' campagne.

Aangezien veiligheid aan boord de hoeksteen is van succesvolle activiteiten op de schepen, focust de campagne op de veiligheidscultuur, het veiligheidsgedrag gedrag en meer specifiek op het gedrag van elk individu. Daarnaast draagt de Vennootschap de verantwoordelijkheid om voldoende middelen en een efficiënt systeem inzake veiligheidsbeheer ter beschikking te stellen.

De campagne wordt ondersteund door een duidelijk engagement van het Directiecomité en de Raad van Bestuur van Euronav. Het wordt uitgevoerd door een Veiligheidscomité dat bestaat uit alle managers die betrokken zijn bij de activiteiten aan boord. Als onderdeel van deze campagne kreeg de Chief Officer op elk schip de rol van Veiligheidsambassadeur toebedeeld.

Euronav is van mening dat streven naar een uitmuntende veiligheid een duidelijk omschreven, begrepen en nageleefde manier van zakendoen moet zijn in het hele bedrijf. Door samen te werken hebben we een verplichting ten opzichte van elkaar.