Algemene Vergadering van Aandeelhouders - Informatie over het dividend en roerende voorheffing

De Algemene Aandeelhoudersvergadering van Euronav heeft agendapunt 4 van de Gewone Algemene Vergadering i.v.m. het dividend over het boekjaar 2016 goedgekeurd. Sommige aandeelhouders kunnen (een deel van) de roerende voorheffing terugvragen. We nodigen aandeelhouders daarom uit om de informatie daaromtrent hier te raadplegen.

Investors landing page featured picture

Contact details


Nieuwsbrief


Voer uw emailadres in om u in te schrijven voor email updates.