Aandeelhouders

De tabel toont de aandeelhoudersstructuur van Euronav NV op 7 december 2020. Voor de belangrijkste aandeelhouders is dit de situatie vermeld in de meest recente kennisgevingen op grond van de Belgische regels inzake transparantie of (indien recenter) bekendmakingen op grond van andere toepasselijke wetgeving. Deze documenten zijn terug te vinden in de rubriek “Transparantieverklaring” op de website voor investeerders. Aankondigingen inzake transparantie die gemaakt worden op grond van de Amerikaanse wetgeving zijn terug te vinden in de rubriek “SEC filings” op de investeerderspagina van deze website (bijlage 13G).

Aandeelhouder Aandelen Percentage
Euronav (eigen aandelen) 18.346.732 8,338 %
Other 201.677.981 91,662 %
Totaal 220.024.713 100 %


Voor de meest recente wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur klik op de volgende link naar de website van de FSMA.