Aandeelhouders

De tabel toont de aandeelhoudersstructuur van Euronav NV op 22 juni 2022. Voor de belangrijkste aandeelhouders is dit de situatie vermeld in de meest recente kennisgevingen op grond van de Belgische regels inzake transparantie of (indien recenter) bekendmakingen op grond van andere toepasselijke wetgeving. Deze documenten zijn terug te vinden in de rubriek “Transparantieverklaring” op de website voor investeerders. Aankondigingen inzake transparantie die gemaakt worden op grond van de Amerikaanse wetgeving zijn terug te vinden in de rubriek “SEC filings” op de investeerderspagina van deze website (bijlage 13G).

Aandeelhouder Aandelen Percentage
C.K.Limited 37.881.478 17,217 %
Euronav (eigen aandelen) 18.241.181 8,291 %
Saverco NV 39.529.400 17,966 %
Other 124.372.654 56,527 %
Totaal 220.024.713 100 %


Voor de meest recente wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur klik op de volgende link naar de website van de FSMA.