Dividend

 • Uitkering op kwartaalbasis
 • Target 80% van netto-inkomsten
 • Minimaal 0,12 USD dividend per jaar
 • Beleid inzake aandeelhoudersrendement beoogt 80% uitkering van netto inkomsten
 • Dividenden uitgekeerd op kwartaalbasis vanaf de eerste kwartaal resultaten 2020

 

Richtlijnen bij de toepassing van het huidige beleid

Onderstaande richtlijnen op het huidige beleid zijn van toepassing vanaf de bekendmaking van de financiële resultaten voor het eerste kwartaal 2020:

 • Elk kwartaal beoogt Euronav 80% van haar netto inkomsten uit te keren aan haar aandeelhouders (inclusief het vaste element van 0,03 USD per kwartaal)
 • De uitkering aan aandeelhouders zal voornamelijk plaatsvinden in de vorm van een cash dividend en de Vennootschap zal steeds overwegen om als alternatief eigen aandelen in te kopen indien zij van mening is op die manier meer waarde te kunnen creëren voor haar aandeelhouders
 • De Vennootschap behoudt zich het recht voor om meer dan 80% van haar netto inkomsten uit te keren indien de omstandigheden zich daar toe lenen

Conform het bestaande beleid zal er bij de berekening geen rekening worden gehouden met meerwaarden op verkopen (deze zijn voorbehouden voor vlootvernieuwing). Wel zal er rekening worden gehouden met minderwaarden op verkopen. Daarnaast blijft het beleid steeds rekening houden met de vooruitzichten op de vrachtmarkt, de financiële toestand van de Vennootschap en de conjunctuurgevoeligheid van de vrachtsector, alsook andere sectorgebonden factoren en toepasselijke wet- en regelgeving.

Euronav meent dat deze aanpak de nodige flexibiliteit biedt om de Vennootschap met behoud van voldoende kapitaal voor vlootvernieuwing door de typische marktcyclus te loodsen, en tegelijk haar aandeelhouders te belonen.

Indicatief tijdschema voor de financiële resultaten in 2020 en bijhorende dividenden*

Dankzij uitkeringen op kwartaalbasis kunnen de dividenduitkeringen aan aandeelhouders beter afgestemd worden op de operationele bedrijfsresultaten.

  Bekendmaking
Dividend Q1 Eerste week van mei
Dividend Q2 Midden augustus
Dividend Q3 Eerste week van november
Dividend Q4 Eerste week van februari

*data zijn onderhevig aan mogelijke wijzigingen; XD en betalingsdata blijven zoals voorheen

Inkoop van aandelen – indien de raad van bestuur meent dat het verschil tussen de beurskoers van het aandeel en de intrinsieke waarde dermate groot is dat de inkoop van eigen aandelen waarde creëert voor alle stakeholders dan zou de raad van bestuur een deel of het geheel van deze gelden kunnen gebruiken om eigen aandelen in te kopen. Momenteel heeft de raad van bestuur de toelating van de aandeelhouders om tot 10% van haar eigen aandelen in te kopen.

Niettegenstaande het bovenvermelde, blijft het de voornaamste plicht van de raad van bestuur om in het beste belang van de vennootschap te handelen en daarbij altijd alternatieven in overweging te nemen voor het gebruik van cash dat anders als dividend zou kunnen uitbetaald worden of gebruikt voor de inkoop van eigen aandelen. Mogelijke alternatieven kunnen zijn: de versnelde afbetaling van schuld of uiteraard de aankoop van een schip of vloot of scheepvaartbedrijven welke op dat ogenblik in de mening van de raad van bestuur aandeelhoudersmeerwaarde zouden creëren.

Behandeling van meer- of minderwaarden

Onder het nieuwe beleid blijft Euronav uitzonderlijke minderwaarden meerekenen bij het evalueren van de bijkomende dividenden en zal zij eveneens uitzonderlijke meerwaarden blijven uitsluiten bij het evalueren van bijkomende dividenden.

Behandeling van uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen

Euronav zal niet-cash elementen die de resulaten beïnvloeden zoals uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen niet mee in rekening nemen als deel van haar dividendbeleid.

memo - Belgische roerende voorheffing op dividenden die door Euronav NV worden uitgekeerd (ENG)

 

Aanvullende informatie

Dividenden van Euronav zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Volgens de dubbele belastingsverdragen kunnen investeerders, afhankelijk van hun persoonlijke situatie, die belasting geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Investeerders dienen contact op te nemen met hun financiële instelling en / of belastingadviseur voor advies over de toelatingsvoorwaarden en de vereisten. Indien u verdere hulp wenst, kunnen investeerders contact opnemen met GlobeTax (specialist in belastingsrecuperatie) om het terugvorderingsproces te beheren. Om GlobeTax te contacteren, stuurt u een e-mail naar TaxHelp@GlobeTax.com en vermeldt u de gegevens van uw makelaar en het aantal aandelen in uw bezit.

Coupon nummer Dividend jaar Dividend per aandeel Ex-dividend datum Betaal datum Belangrijke mededeling
35 Q2 2023 0,80 6 september 2023 19 september 2023

Ja

33 2022 1,049 1 juni 2023 13 juni 2023

32 2022 0,051 1 juni 2023 13 juni 2023

Ja

34 Q1 2023 0.7 8 juni 2023 20 juni 2023

Ja

31 Q4 2022 0,03 21 februari 2023 2 maart 2023

Ja

30 Q3 - 2022 0,03 21 november 2022 29 november 2022

29 Q2 -2022 $ 0,03 30 augustus 2022 9 september 2022

28 Q4 -2021 & Q1 - 2022 $ 0,06 30 mei 2022 8 juni 2022

27 Q3 -2021 $ 0.03 22 november 2021 30 november 2021

Ja

26 Q2 -2021 $0,03 30 augustus 2021 8 september 2021

Ja

25 Q1-2021 $0,03 20 mei 2021 3 juni 2021

Ja

24 Q4 2020 $0,03 24 februari 2021 5 maart 2021

Ja

23 Q3 2020 $0,09 19 november 2020 30 november 2020

22 Q2 2020 $0,47 18 augustus 2020 28 augustus 2020

Ja

21 Q1 2020 $0,81 15 juni 2020 26 juni 2020

20 2020 $0,29 28 mei 2020 9 juni 2020

19 2019 (interim) $0,06 26 september 2019 8 oktober 2019

18 2019 $0,06 15 mei 2019 24 mei 2019

17 2018 (interim) $0,06 26 september 2018 8 oktober 2018

16 2018 $0,06 14 mei 2018 23 mei 2018

15 2017 (interim) $0,06 25 september 2017 5 oktober 2017

14 2017 $0,22 22 mei 2017 31 mei 2017

13 2016 (interim) $0,55 20 september 2016 30 september 2016

12 2016 $0,82 17 mei 2016 26 mei 2016

11 2015 (interim) $0,62 9 september 2015 22 september 2015

10 2015 $0,25 18 mei 2015 28 mei 2015

09 2010 (interim) €0.10 31 augustus 2010 3 september 2010

08 2009 (interim) €0.10 2 september 2009 7 september 2009

07 2008 €0.80 29 april 2009 5 mei 2009

06 2008 (interim) €1.00 5 september 2008 5 september 2008

05 2007 €1.60 9 mei 2008 9 mei 2008

04 2006 €1.68 27 april 2007 27 april 2007

03 2005 €1.60 28 maart 2006 28 maart 2006

02 2004 €1.60 29 april 2005 29 april 2005

01 2004 (interim) €1.60 6 december 2004 6 december 2004

Ingevolge de registratiedatum van woensdag 3 mei 2023 kunnen aandelen niet worden omgezet van het Belgische Register naar het U.S. Register, noch vice versa, vanaf dinsdag 2 mei 2023 om 8u00 (Belgische tijd) tot donderdag 4 mei 2023 om 8u00 (Belgische tijd).

 

 • Datum ex-dividend: De datum waarop de betaling van de coupon effectief gebeurt.
 • Record datum: De datum waarop de posities binnen de vereffeningsinstellingen recht geven op de coupon.
 • Betalingsdatum: datum vanaf wanneer het dividend betaalbaar is.