Omzetting van aandelen

Het aandeel van Euronav is genoteerd op twee beurzen: Euronext Brussels en de New York Stock Exchange. De aandelen zijn identiek en hebben identieke rechten.

Aandeelhouders kunnen hun aandelen in principe omzetten van het ene aandelenregister naar het andere via een eenvoudige omzettingsprocedure. Het aandelenregister is uniek maar is opgesplitst in twee componenten. De aandelen die zijn ingeschreven in het U.S. aandeelhoudersregister van Euronav worden beheerd door Computershare. De aandelen die zijn ingeschreven in het Belgische aandeelhoudersregister van Euronav worden beheerd door Euroclear. 

Aandeelhouders die hun aandelen wensen om te zetten dienen hun financiële tussenpersoon te contacteren, die op zijn beurt Euroclear België contacteert (de transfer en clearing agent van Euronav in België) of Computershare (de transfer en clearing agent van Euronav in de Verenigde Staten). Zij staan in voor de begeleiding bij het proces. Onderaan deze pagina is ook een overzicht toegevoegd van de omzettingsprocedure en een is een lijst met veel gestelde vragen beschikbaar.

In het licht van eender welke record date zoals bijvoorbeeld de record date van de algemene aandeelhoudersvergaderingen, dividendbetalingen of andere gebeurtenissen, kunnen aandeelhouders hun aandelen niet omzetten van het Belgische aandeelhoudersregister naar het Amerikaanse aandeelhoudersregister, noch vice versa, voor een bepaalde periode ("Opschortingsperiode"). Aandeelhouders zullen tijdig op de hoogte worden gebracht van zulke Opschortingsperiodes op de pagina's 'Algemene Vergaderingen', 'Dividend' of ergens anders, al naargelang het geval.

Klik op de links voor: