Converteerbare Obligaties uitgegeven 2013

Op 1 februari 2013 bracht Euronav een omruilbod uit op alle uitstaande converteerbare obligaties uitgegeven in 2009 die vervallen op 31 januari 2015 voor nieuwe converteerbare obligaties die vervallen op 31 januari 2018. 1.250 obligaties (125 miljoen USD) werden omgeruild. Op 9 april 2014 heeft Euronav haar optie uitgeoefend tot vervroegde terugbetaling van alle nog uitstaande obligaties uitgegeven in 2013 die niet geconverteerd werden voor 2 april 2014. Bijgevolg zijn er sinds 9 april 2014 geen converteerbare obligaties uitgegeven in 2013 meer uitstaand.