Transparantiewetgeving

Euronav NV maakt hierbij de informatie omtrent de kennisgevingsdrempels alsook de gegevens inzake kapitaal en stemrechtverlenende effecten bekend overeenkomstig de bepalingen van Titel II van de Belgische Wet van 2 mei 2007 en het Belgische Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de "openbaarmaking van belangrijke deelnemingen" in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

De laatste transparantieverklaringen in Euronav NV zijn beschikbaar onder de tab "Transparantieverklaring". Aankondigingen die gemaakt worden op grond van de Amerikaanse wetgeving zijn terug te vinden in de rubriek “SEC filings” op de investeerderspagina van deze website (bijlage 13G).

Status op 14 februari 2022
Basisgegevens

Totaal kapitaal 239.147.506,82 USD
Totaal aantal stemverlenende effecten 220.024.713
Totaal aantal stemrechten (de noemer) 220.024.713Statutaire drempels inzake transparantiewetgeving

Krachtens artikel 14 van de statuten van Euronav NV zijn de wettelijke drempel van 5% en de veelvouden van 5% van toepassing. Dit betekent dat, een aandeelhouder die een aandeelhouderspositie van 5% of een veelvoud daarvan bereikt, verplicht is de procedure te volgen die hieronder wordt beschreven. Diezelfde aandeelhouder is tevens kennisgevingsplichtig telkens zijn participatie daalt onder 5% of een veelvoud daarvan.
Informatie omtrent de transparantiewetgeving

Gedetailleerde informatie is te vinden in de Praktijkgids van de transparantiewetgeving (beschikbaar op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Voor de kennisgevingen beveelt de FSMA het gebruik aan van haar standaardformulier TR-1 BE.

Kennisgevingen moeten zowel aan Euronav NV als aan de FSMA overgemaakt worden in overeenstemming met de instructies uit de Praktijkgids aangaande de Transparantiewetgeving.

Euronav NV beveelt haar effectenhouders eveneens aan om kennisgevingen te verrichten via e-mail en per fax ter attentie van:

Secretary General
legal@euronav.com

met kopie aan:

IR@euronav.com