Uitstaande aandelen

Momenteel bedraagt het aandelenkapitaal van Euronav NV 239.147.506,82 USD en wordt het vertegenwoordigd door 220.024.713 aandelen, waarvan 25.807.878  aandelen worden aangehouden door Euronav NV zelf.

Een overzicht van de meest recente kapitaalverhogingen is als volgt:

Datum Beschrijving Nieuw kapitaal Aantal aandelen
12 juni 2018 Contribution in kind USD 239.147.505,82 220.024.713
6 februari 2015 Contribution in kind (PCPs) USD 173,046,122.14 159,208,949
28 januari 2015 Capital increase of approx. USD 229M USD 162,764,713.94 149,749,666
14 juli 2014 Capital increase of approx. USD 125M USD 142,440,546.45 131,050,666
22 april 2014 Conversion of convertible bonds USD 130,966,225.15 120,493,858
10 maart 2014 Conversion of convertible bonds USD 130,950,898.60 120,479,757
25 februari 2014 Conversion of convertible bonds USD 130,230,533.54 119,816,994
24 februari 2014 Capital increase of approx. USD 300M USD 130,084,009.11 119,682,186
6 februari 2014 Contribution in kind (PCPs) USD 94,388,158.23 86,840,658
6 februari 2014 Conversion of convertible bonds USD 84,106,746.75 77,381,372
23 januari 2014 Conversion of convertible bonds USD 75,584,091.50 69,540,208
10 januari 2014 Capital increase of approx. USD 50M USD 73,759,155.37 67,861,198
10 januari 2014 Conversion of convertible bonds USD 67,809,865.37 62,387,627
19 december 2013 Conversion of convertible bonds USD 58,936,522.32 54,223,817
12 november 2013 Conversion of convertible bonds USD 57,804,387.17 53,182,210


Vernietiging van aandelen
Het aandelenkapitaal van Euronav bedraagt thans 56.247.700,80 USD en wordt vertegenwoordigd door 51.750.000 aandelen sinds de jaarlijkse Algemene Vergadering van 29 april 2008 waar werd besloten om 768.862 aandelen in het bezit van Euronav te vernietigen welke de vennootschap in de loop van 2007 had ingekocht.

Tanklog transactie
Tussen 29 juni en 19 augustus 2005 werd het aandelenkapitaal in verschillende fases verhoogd door de uitgifte en de uitreiking van nieuwe aandelen aan een aantal vennootschappen verbonden met Tanklog Shipholdings Ltd. (British Virgin Islands), in ruil voor hun inbreng in natura van vorderingen tegenover Euronav. Deze transacties werden gerealiseerd conform een machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 teneinde het aandelenkapitaal van de vennootschap te verhogen. De verhogingen verliepen als volgt

    29-06-2005: uitgifte en uitreiking van 1.534.310 nieuwe aandelen;
    18-07-2005: uitgifte en uitreiking van 2.216.136 nieuwe aandelen;
    19-07-2005: uitgifte en uitreiking van 2.931.150 nieuwe aandelen;
    03-08-2005: uitgifte en uitreiking van 902.100 nieuwe aandelen;
    18-08-2005: uitgifte en uitreiking van 1.701.871 nieuwe aandelen;
    19-08-2005: uitgifte en uitreiking van 1.216.488 nieuwe aandelen (slottranche)

Partiële splitsing tussen CMB en Euronav
De Buitengewone Algemene Vergadering van 30 november 2004 keurde het voorstel het aantal aandelen te splitsen met een factor van 701.6807 goed, zodanig dat het aandelenkapitaal, voordien vertegenwoordigd door 10.000 aandelen,  7.016.807 aandelen telde.

Binnen het kader van de partiële splitsing tussen CMB en Euronav werden 35.000.000 nieuwe Euronav aandelen uitgegeven aan de aandeelhouders van CMB, in de verhouding van 1 Euronav aandeel tegen 1 CMB aandeel. Het aandelenkapitaal van de vennootschap was na deze transactie vertegenwoordigd door 42.016.807 aandelen.