Deugdelijk bestuur

Euronav hecht bijzonder veel belang aan deugdelijk bestuur als een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle bedrijfsuitoefening op lange termijn. Deugdelijk bestuur houdt in dat juiste en transparante structuren aanwezig zijn die een ‘best practice' verzekeren bij het vastleggen van het algemeen beleid van Euronav. De volledige aangepaste tekst (9 december 2014) van het Corporate Governance Charter kan hieronder worden geconsulteerd: