Whistleblower policy

Euronav heeft een Whistleblower Protection Policy geïmplementeerd om personen, die een terechte bezorgdheid op een wettige manier willen melden, te beschermen. Indien een individu zich ongemakkelijk voelt om bepaalde kwesties met een leidinggevende, manager of een andere aangewezen persoon binnen de Vennootschap te bespreken, kan hij of zij gebruikmaken van een gratis telefoondienst of een online platform dat hem of haar in staat stelt bepaalde kwesties in alle discretie te melden. Onderaan deze tekst vindt u de links naar het eerdergenoemde beleid en naar het online platform.

Personen die eventueel illegaal of onethisch wangedrag opmerken, raden wij ten zeerste aan om deze kwestie aan Euronav te melden via de gebruikelijke contactpersonen. Indien een persoon zich ongemakkelijk voelt om zulke kwesties met een van deze personen te bespreken, wordt hij of zij aangeraden om het Euronav Whistleblower Hotline Platform te gebruiken. Dat platform stelt de gebruiker in staat de kwestie in alle discretie te melden.

Om het onderzoek te vergemakkelijken, raadt Euronav gebruikers aan zich te identificeren bij het melden van een dergelijke kwestie. Een persoon die zich niet wenst te identificeren heeft echter het recht om een kwestie volledig anoniem en in alle discretie te melden. De Vennootschap zal alle klachten op een vertrouwelijke manier behandelen en op geen enkele manier de persoon, die een klacht te goeder trouw heeft ingediend, discrimineren.

De Euronav Whistleblower Hotline wordt gehost door Expolink, een onafhankelijke derde. Dit om te verzekeren dat een klacht kan neergelegd worden op een eenvoudige, vertrouwelijke, veilige en makkelijke manier. Door middel van een 24/7 gratis telefoondienst, met de aanwezigheid van een tolk, of door middel van een veilig online platform, kan men erop vertrouwen dat niemand binnen de Vennootschap betrokken is bij de behandeling van een klacht. Telkens een klacht wordt ingediend, zullen de Voorzitter van het Audit- en Risicocomité en de General Counsel een melding ontvangen en zullen zijn worden aangesteld om de klacht te onderzoeken. Zij rapporteren uitsluitend aan het aangewezen Comité van de Raad van Bestuur van Euronav.

  • Gelieve hier te klikken om de Whistleblower Protection Policy (ENG) van Euronav te raadplegen.
  • Gelieve hier te klikken om naar het online platform te gaan.
  • Gelieve hier te klikken voor een lijst van internationale gratis telefoonnummers