ESG-rapport

Euronav beschouwt ESG al vele jaren als een essentieel onderdeel in haar tocht naar een duurzame ontwikkeling van haar activiteiten. De Vennootschap neemt de maatregelen omtrent sociaal beleid, deugdelijk bestuur en verantwoord omgaan met het leefmilieu dan ook op in haar strategie. Lang voordat ESG hoog op de agenda geplaatst werd door investeerders en regelgevers, werden de ESG-maatregelen reeds omarmd door Euronav in haar dagelijkse werking.
Euronav wil immers niet alleen de oceaan beschermen, maar de hele leefomgeving waarin de Vennootschap actief is.