Tanker Transport

Euronav is een geïntegreerde eigenaar, uitbater en beheerder die een volledig pakket transportdiensten kan aanbieden bovenop het vervoer van ruwe olie met haar vloot van moderne tankers. De markt voor het zeevervoer van ruwe olie is cyclisch en zeer volatiel en vereist een flexibel en proactief beheer van activa, voornamelijk wat betreft de samenstelling van de vloot en de tewerkstelling ervan.

Euronav verhoogt haar aanwezigheid op de markt door op het juiste moment schepen van andere eigenaars en leveranciers van tonnage in te huren en tegelijkertijd een hoogkwalitatieve kernvloot aan te houden in volledige of gedeeltelijke eigendom. De schepen van de kernvloot van Euronav hebben een gemiddelde leeftijd van net iets meer dan 7 jaar.

Euronav baat haar vloot uit op de spotmarkt zowel als onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. De meeste VLCC's en 1 V-Plus in eigendom van Euronav worden binnen de Tankers International pool ("de TI Pool") verhandeld. De Suezmax-vloot van Euronav wordt deels onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten verhuurd en deels rechtstreeks door Euronav verhandeld op de spotmarkt.

VLCC en Suezmax vaarroutes