Benadering

Transparantie en verantwoording

De kapitaalmarkten beschikken over bestaande structuren en controles. Deze bieden investeerders een robuust en duurzaam kader dat hen het nodige vertrouwen geeft dat de leden van zowel de Directieraad als de Raad van Toezicht zich naar behoren gedragen en de strategie uitvoeren op een correcte en meetbare manier. Verschillende instanties spelen een rol wanneer een onderneming beursgenoteerd is. Effectenbeurzen stellen hoge eisen wat boekhoudkundige discipline en naleving van de regelgeving betreft. Beleggers zullen ook eisen dat de beste praktijken op het gebied van presentatie en detaillering van de financiële prestaties consequent worden toegepast.

Gespecialiseerde externe bureaus die de resultaten op het gebied van bestuur, ethische normen en andere niet-financiële zaken - zoals het Carbon Disclosure Project (CDP) - meten, worden steeds belangrijker. De Poseidon Principles zijn een transparant kader dat deelnemers uit de industrie en praktijkmensen rechtstreeks samenbrengt met de financiers van de scheepvaart bij het ontwikkelen van een kerncode van normen om te voldoen aan de decarbonisatie van de scheepvaart. Het zelfreguleringsmechanisme achter deze collectieve groep biedt alle verschaffers van kapitaal aan de scheepvaartsector volledige transparantie.

Euronav heeft, samen met andere verantwoordelijke tankerrederijen, de verplichting en plicht om zijn bedrijfsmodellen en bredere bedrijfsreputatie te verdedigen en te promoten. Euronav is van mening dat het actief en positief bijdraagt tot het verbeteren van de reputatie van de scheepvaart en de ruweolietankvaart door de Poseidon Principles te onderschrijven, zich aan te sluiten bij organisaties zoals het Global Maritime Forum, initiatieven op te zetten zoals 'Getting to Zero' en samen te werken met een diverse groep belanghebbenden.

Het vervullen van een voortrekkersrol en het (vrijwillig) opnemen van zaken zoals het speciale verslag in ons jaarverslag zijn voorbeelden van hoe wij als specifieke sector de transparantie over de organisatie van onze industrie kunnen verbeteren.