Gedragscode

De Gedragscode (‘de Code’) werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht (de ‘Raad) van Euronav NV (samen met haar dochterondernemibngen, de ‘Vennootschap’) voor alle werknemers bestuurders en functionarissen van de Vennootschap (relevante personen).

Het doel van de Gedragscode bestaat erin de werknemers te begeleiden bij de bevordering en bescherming van de goede reputatie van Euronav. De Gedragscode zet de beleidspunten en richtlijnen uiteen die de waarden van Euronav benadrukken en meer bepaald haar relaties met klanten, leveranciers, aandeelhouders en andere belanghebbenden, alsook de samenleving in het algemeen.

De Code wil er voor zorgen dat alle personen die namens Euronav handelen, dit op een ethische manier doen en met respect voor de toepasselijke wetten en reglementen.

Klik hier om de Gedragscode te consulteren.
Klik hier om de Dealing Code te raadplegen.