Directieraad

Naam Titel
Alexander Saverys Alexander Saverys CEO - Chief Executive Officer
Ludovic Saverys Ludovic Saverys CFO - Chief Financial Officer
Michael Saverys Michael Saverys CChO - Chief Chartering Officer
Maxime Van Eecke Maxime Van Eecke CCO - Chief Commercial Officer
Benoit Timmermans Benoit Timmermans CSO - Chief Strategy Officer

*Alexander Saverys: vaste vertegenwoordiger Hof Ter Polder BV

*Ludovic Saverys: vaste vertegenwoordiger Succavest NV

*Michaël Saverys: vaste vertegenwoordiger Gemadi BV

*Benoit Timmermans: vaste vertegenwoordiger Blacksquare BV

*Maxime Van Eecke: vaste vertegenwoordiger MAVECOM CommV

In overeenstemming met het artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen werd het dagelijks bestuur van de Vennootschap toevertrouwd aan een directiecomité, voorgezeten door de Chief Executive Officer. De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité.

Het directiecomité is belast met de dagelijkse activiteiten van de Groep en de implementatie van het beleid en de strategie uitgestippeld door de Raad van Bestuur. De bevoegdheden van het Directiecomité zijn in detail beschreven in Hoofdstuk 1, afdeling 12 van het Corporate Governance Charter. Het Directiecomité rapporteert via de CEO aan de Raad van Bestuur, en stelt de Raad van Bestuur zo in de mogelijkheid toezicht uit te oefenen. De leden van het Directiecomité staan in voortdurende interactie en dialoog. Het Directiecomité beslist over de frequentie van haar vergaderingen.