Raad van Toezicht

Naam Titel Audit & Risico Comité Remuneratie Comité Corporate Governance & Benoemings Comité Duurzaamheids Comité Einde van mandaat
Marc Saverys Marc Saverys Niet-Onafhankelijk Bestuurder - Voorzitter
Patrick De Brabandere Patrick De Brabandere Niet-Onafhankelijk Bestuurder

Voorzitter

Lid

Julie De Nul Julie De Nul Onafhankelijk Bestuurder

Voorzitter

Lid

2025
Patrick Molis Patrick Molis Onafhankelijke Bestuurder

Lid

Voorzitter

Catharina Scheers Catharina Scheers Onafhankelijke Bestuurder

Lid

Lid

Bjarte Bøe Bjarte Bøe Niet-Onafhankelijk Bestuurder

Lid

Lid

De Raad van Toezicht is  het hoogste bestuursorgaan van de Vennootschap. Het is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de strategie van de Vennootschap en heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten die hem exclusief zijn voorbehouden door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Toezicht stelt alle verslagen en voorstellen op in overeenstemming met boeken 12 en 14 van het WVV. De Raad houdt toezicht op de Directieraad.

De Raad van Toezicht streeft het succes van de Vennootschap na inzake aandeelhouderswaarde, daarbij rekening houdend met de maatschappelijke, sociale, economische en ecologische verantwoordelijkheid, genderdiversiteit en diversiteit in het algemeen. Daarbij handelen de leden van de Raad van Toezicht eerlijk en te goeder trouw met het oog op de belangen van de Vennootschap.