Directiecomité

Naam Titel
Patrick Rodgers Patrick Rodgers CEO - Chief Executive Officer
Alex Staring Alex Staring COO - Chief Operating Officer
Hugo De Stoop Hugo De Stoop CFO - Chief Financial Officer
Egied Verbeeck Egied Verbeeck GC - General Counsel

In overeenstemming met het artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen werd het dagelijks bestuur van de Vennootschap toevertrouwd aan een directiecomité, voorgezeten door de Chief Executive Officer. De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité.

Het directiecomité is belast met de dagelijkse activiteiten van de Groep en de implementatie van het beleid en de strategie uitgestippeld door de Raad van Bestuur. De bevoegdheden van het Directiecomité zijn in detail beschreven in Hoofdstuk 1, afdeling 12 van het Corporate Governance Charter. Het Directiecomité rapporteert via de CEO aan de Raad van Bestuur, en stelt de Raad van Bestuur zo in de mogelijkheid toezicht uit te oefenen. De leden van het Directiecomité staan in voortdurende interactie en dialoog. Het Directiecomité beslist over de frequentie van haar vergaderingen.