Senior management: An Goris


Naam An Goris
Titel SG - Secretary General

Biografie

An Goris startte bij Euronav in 2011 en werd benoemd tot Secretaris Generaal in 2014 in welke functie zij verantwoordelijk is voor de vennootschapsrechtelijke aangelegenheden van de Euronav groep.

Ze werd in 2001 lid van de balie te Antwerpen toen ze startte bij Linklaters waar ze ruime ervaring opdeed op het gebied van vennootschapsrecht, fusies en overnames en financieringen.

In 2008 vervoegde ze Euroclear als Legal Manager waar ze werkte voor zowel het lokale als het internationale centrale effectendepositosysteem, respectievelijk Euroclear Belgium en Euroclear Bank.

An Goris (1977) behaalde in 2000 haar rechtendiploma aan de Universiteit van Antwerpen. Daarnaast behaalde ze een Master Degree in Rechten aan de Oxford Universiteit, in International Business Law (Parijs, Universiteit René Descartes) en in Vennootschapsrecht (Katholieke Universiteiten van Leuven en Brussel).

Haar moedertaal is Nederlands en ze spreekt ook Engels en Frans. Daarnaast is ze een beëdigd juridische vertaler van het Engels en het Frans naar het Nederlands.