Strategie

Het doel van onze bedrijfsstrategie is het nastreven van waardecreatie op lange termijn en alignering met het kerndoel en de waarden van Euronav, rekening houdend met de belangen van alle belanghebbenden. Er zijn vier belangrijke pijlers die de uitvoering en implementatie van onze strategie ondersteunen.

Strategie Euronav

 

Deugdelijk bestuur

De Raad van Toezicht is het hoogste toezichtsorgaan van de Vennootschap. Het is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de strategie van de Vennootschap en heeft de bevoegdheid om alle  handelingen te stellen die haar exclusief  zijn toegewezen door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Toezicht stelt alle verslagen en voorstellen op in overeenstemming met boek 12 en 14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het houdt toezicht op de Directieraad bij het nemen van beslissingen met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Euronav is van mening dat sterke normen inzake deugdelijk bestuur de sleutel zijn tot het creëren van waarde voor de aandeelhouders. Zowel de Raad van Toezicht als de Directieraad hanteren de hoogste normen inzake ethiek, diversiteit en bestuur.

Financiële sterkte

Euronav opereert in een sterk cyclische sector. Er zijn verscheidene macrofactoren die buiten onze controle liggen, zoals een gefragmenteerde aanbodzijde en ongeveer 20 tot 30 klanten voor onze gestandaardiseerde dienstverlening. Bijgevolg beheert de onderneming haar balans op een zeer conservatieve manier. Dit houdt in dat we voldoende of gepaste liquiditeit hebben om onze activiteiten gedurende twee jaar van aanhoudend lage vrachttarieven te beheren. Binnen onze financiële structuur hebben we ook een zelfopgelegde limiet van 50% maximale leverage op een loan-to-value basis. Onze strategie voor kapitaal is om tijdens de cyclus waar mogelijk op anticyclische basis te investeren , zoals weergegeven in figuur 6. De netto-inkomsten die tijdens de cyclus van onze activa wordt verkregen, worden elk kwartaal uitgekeerd als dividend of inkoop van eigen aandelen met een minimum van 12 cent USD per aandeel per jaar, gegeven de vaste inkomstenbijdrage van activa zoals de FSO.

Operationele expertise

Euronav hanteert een geïntegreerde aanpak voor het beheer van onze vloot. Hoewel we ongeveer 12% van ons vlootbeheer uitbesteden, beheren we het grootste deel van onze vloot zelf vanuit ons kantoor in Athene.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een kernwaarde bij Euronav omdat het de gezondheid en het succes op lange termijn van onze mensen, ons bedrijf en de omgeving waarin we werken garandeert.. Het houdt een engagement in op het vlak van veiligheid en milieu, alsook een innovatieve benadering van het gebruik van technologie en informatie. Kortom, duurzaamheid is onderdeel van het DNA van Euronav. In 2005 werd ons bedrijfsmotto bepaald ‘De oceaan is onze omgeving” (“The ocean is our environment”). Met de versnellende krachten van een wereldwijde energietransitie is dit motto en de toepassing van duurzaamheid in alle facetten van onze tankeractiviteiten nog nooit zo belangrijk geweest.

Voor het management van Euronav is duurzaamheid meer dan de bedrijfsactiviteiten uitvoeren volgens de hoogst mogelijke ethische normen, waarbij een sterke focus ligt op decarbonisatie. Wanneer een bedrijfsmodel onevenredig de nadruk legt op niet-financieel beheer is de continuïteit van de onderneming niet geloofwaardig. Bijgevolg is het financieel niet levensvatbaar en zal het van weinig nut zijn voor klanten of belanghebbenden. We zijn er trots dat wij onze activiteiten op een duurzame basis beheren en dat  steeds meer binnen de richtlijnen en raamwerken die zijn vastgelegd door initiatieven zoals de Poseidon Principles.