Ship management

Euronav beheert zelf een groot deel van haar vloot van ruwe olietankers, gaande van het type Suezmax, Very Large en V-Plus en FSO's.

Naast het deel van de vloot dat Euronav zelf beheert, werkt de Vennootschap ook samen met organisaties die instaan voor het scheepsbeheer van het overige deel van de vloot.

De vloot van Euronav opereert wereldwijd naar havens en in opdracht van bevrachters die de hoogste eisen stellen. Schepen en bemanning staan in voortdurend contact met het walpersoneel via regelmatige bezoeken aan de schepen, besprekingen tijdens briefings en debriefings bij het aan en/of afmonsteren, moderne communicatiemiddelen, conferenties die aan wal worden georganiseerd en via interne trainingssessies. De prestaties van de schepen en bemanning worden beoordeeld door inspecteurs, interne en externe revisoren, door de klanten én door de nationale en internationale controle-organismen.

Euronav onderhoudt uitstekende relaties met alle grote spelers op de oliemarkt. De Vennootschap alsook haar schepen hebben talrijke audits van verschillende oliemaatschappijen met succes doorstaan. Euronav bekleedt dan ook een leidende positie binnen de industrie en mag terecht trots zijn op haar uitstekende reputatie en haar professionele relaties binnen de maritieme sector. Alle diensten worden geleverd met fundamenteel respect voor gezondheid, veiligheid, betrouwbaarheid, en voor alle milieu- en kwaliteitsnormen van toepassing in de maritieme transportsector. Euronav zet zich in voor een voortdurende verbetering van de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit bij de uitbating van haar vloot alsook voor een optimale tewerkstelling ervan en dit steeds met het oog op een betere bescherming van het zeemilieu.

Euronav hecht veel belang aan een bedrijfscultuur waar teamwork hoog in het vaandel wordt gedragen en waar iedereen - aan wal en op zee - samenwerkt aan een succesvolle bedrijfsvoering. Euronav heeft een eigen procedure voor het plannen van prestaties alsook een evaluatieprocedure voor haar werknemers, verzorgt training en ontwikkeling en voert een beleid van interne promotie. Tegelijkertijd wil Euronav bekwame mensen de kans bieden om bij Euronav in dienst te treden. Het beleid van Euronav is gericht op het verbeteren en belonen, het motiveren van prestaties van werknemers en het koesteren van toptalent.

Geïntegreerde aanpak

Euronav handhaaft een consistente methode voor het beheer van haar schepen waarvan de belangrijkste eigenschappen en vaardigheden:

 • bewezen ervaring in het beheer van olietankers;
 • ervaren officieren en bemanning met bewezen professionele kwaliteiten;
 • professionele verstandhoudingen gebaseerd op verdienste en vertrouwen;
 • volle inzet om de kwaliteit van het leven en werken op zee te verbeteren;
 • veiligheids- en kwaliteitsgarantie inclusief training, audits en inspecties;
 • moderne en efficiënte gecomputeriseerde management- en trainingssystemen;
 • een personeelsbeleid gericht op samenwerking teneinde gemeenschappelijke doelen te bereiken;
 • praktijkgericht technisch beheer ondersteund door de meest moderne communicatiesystemen;
 • bescherming van activa op lange termijn;
 • open communicatie en transparantie in verslaggeving.


Een volledig dienstenpakket
Euronav verleent een volledig dienstenpakket dat onder andere bestaat uit:

 • volledig technische bijstand;
 • personeelsbeleid;
 • uitgebreid gezondheids-, veiligheids-, kwaliteits- en milieumanagementsysteem;
 • verzekering en schadebeheer;
 • wereldwijde afnemer voor bunkering, reserveonderdelen & uitrusting en diensten voor optimale synergie, prijszetting en kwaliteit te verzekeren;
 • financiële diensten, IT, personeelsbeleid en juridische diensten ter ondersteuning van de prestaties van de groep;
 • project management voor:
  • supervisie van schepen in aanbouw, inclusief pre- and post contractuele advisering en technische ondersteuning;
  • FSO modificaties en conversies;
  • opwaardering van activa voor een betere operationele efficiëntie;
 • commercieel management;
 • operationeel management.

Euronav gebruikt een pakket van duidelijk gedefinieerde kritieke prestatie-indicatoren alsook van gestandaardiseerde inspectieverslagen die nauwkeurig geëvalueerd worden om prestaties te kunnen meten zoals:

 • veiligheids- en milieuprestaties;
 • betrouwbaarheid van de schepen;
 • retentie en welzijn van crewleden;
 • energie-efficiëntie van de schepen;
 • inspecties door oliemaatschappijen en havens;
 • gepland en toestandsafhankelijk onderhoud;
 • droogdok planning en herstellingen gebaseerd op werklijsten van droogdok tot droogdok.

Tijdens de driemaandelijkse management review meetings en wekelijkse  vlootbeheer coördinatiemeetings worden de tendensen opgevolgd en de werkwijze in die zin bijgestuurd.