Technisch management

Euronav Ship Management verstrekt technische diensten. Meer in het bijzonder beschikt zij over een divers team van technische, HSQE en elektrische superintendents en aankopers per groep van schepen die overzien wordt door een senior superintendent (departementshoofd), die ervoor zorgt dat elk schip het juiste onderhoud en voorzieningen krijgt, zorgt voor herstellingen, inspecties en bevoorrading van wisselstukken. Superintendents houden toezicht op de prestaties en de staat van de schepen door middel van routinematige verslagen en door regelmatig aan boord te gaan van het schip om inspecties uit te voeren. De schepen ondergaan vooraf vastgelegde droogdokken die zorgvuldig gepland worden en met werklijsten ontwikkeld van droogdok tot droogdok na raadpleging van de bemanning, rekening houdend met suggesties voor verbetering en upgrades.

Plan Maintenance System: met behulp van geavanceerde software worden de onderhoudswerken van het schip nauwlettend opgevolgd door het management aan wal.


Project Departement

Euronav heeft de expertise om nieuwbouw- en ombouwprojecten te beheren. Hun diensten omvatten pre-contractuele en post-contractuele raadgeving alsook technische ondersteuning. Het proces zorgt ervoor dat de schepen gebouwd worden in overeenstemming met de normen van de Vennootschap die in veel gevallen hoger liggen dan deze opgelegd door de internationale regulerende agentschappen.